Dla rodziców

 INFORMACJE DLA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLASOWICACH

 


Kalendarium roku szkolnego 2016/2017:

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 

Przerwy śniadaniowe: 9.40 – 9.50 i 10.35 – 10.45 

Przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50