Działalność Przedszkola

Ramowy rozkład dnia w PP: 

700 - 730 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z wychowankami i ich rodzicami. 
 
730 - 830 Zabawy indywidualne według zainteresowań dzeci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne służące realizacji pomysłów dzieci. Język angielski. 
 
830 - 900 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane przez nauczyciela na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.
Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. 
 
900 - 930 Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
 
930 - 1000  Pierwsze zajęcie zorganizowane z całą grupą,
 
1000 - 1005 Zabawa ruchowa. 
 
1005 - 1035 Drugie zajęcie zorganizowane z całą grupą.
 
1035 - 1135 Spacery lub wycieczki. Zabawy dowolne lub zorganizowane na placu zabaw.
 
1135 - 1200 Zabawy dydaktyczne. Przygotowanie do obiadu.
 
1200 - 1230 Obiad. Czynności higieniczne. 
 
1230 - 1330 Zajęcia wykraczające poza podstawę programową: 
 • zajęcia szachowe,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
1330 - 1400 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali.
 
1400 - 1530 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, dydaktyczne realizowane w zespołach lub indywidualnie.

 

Zajęcia dodatkowe w PP:

Religia katolicka: 

Środa:  grupa Krasnale 830 - 900

             grupa Biedronki 800 - 830

Czwartek:   grupa Krasnale 830 - 900

 

          grupa Biedronki 800 - 830

 

 

Szachy:


 

Harmonogram imprez w przedszkolu 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 • Dzień Dziecka
 • Festyn Rodzinny
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

 

 Planowane wycieczki

 

 Oferta Przedszkola 

 • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania,
 • Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 • Zapewniamy opiekę logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną,
 • Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne,
 • Organizujemy atrakcyjne imprezy, wyjazdy i spotkania okolicznościowe,
 • Współpracujemy z przedszkolem czeskim i niemieckim,
 • Wydajemy gazetkę informacyjną dla rodziców „ Zespolaczek”,
 • Oferujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki,
 • Prowadzimy naukę gry w szachy,
 • Dysponujemy nowoczesną i bezpieczną bazą lokalową i rekreacyjną,
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • Kształtujemy umiejętności społeczne, porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzegania reguł obowiązujęcych w grupie,
 • Wdrażamy dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • Uczestniczymy w Ogólnopolskich Projektach.