Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

w roku szkolnym 2015/2016

 

 Nazwa Koła

 termin

 godziny

 Koło Szachowe  czwartek

 grupa młodsza 1330 -  1415

 grupa starsza 1330 -  1430

 Koło gier planszowych

 poniedziałek

 1150 - 1250

 Zespół Wokalny

 piątek

 1245 - 1330

 Koło Matematyczne 

 czwartek

 1340 - 1425

 Koło polonistyczne  środa

 1340 - 1425

 Koło biblijne  poniedziałek

 1445 - 1530

 Koło turystyczne  poniedziałek (1 raz w  miesiącu)

 1520 - 1605

 Koło języka angielskiego  środa

 1340 - 1425

 Koło dziennikarskie  wtorek

 1435 - 1520

 Koło misyjne  piątek 

 1340 - 1425

 Koło plastyczne  piątek 

 1250 - 1425

 

 Działa u nas także

logopopp.jpg [140x68]

Zajęcia POPP w naszej szkole:

MŁODY PRZYRODNIK w poniedziałki od 1340-1520 (7 i 8 lekcja)

 

Koło „Młody Przyrodnik” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach działa od września 2014 r. Opiekunem jest pani Maria Lerch – nauczyciel Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, z którą to placówką nawiązaliśmy współpracę. Zajęcia mają na celu zapewnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami. Podczas naszych spotkań będziemy kształtować właściwy stosunku do przyrody, rozwijać wrażliwość na problemy środowiska, a także pogłębiać wiedzę  przyrodniczą. Nie zabraknie też młodym członkom koła chęci do współpracy z placówkami oświatowymi,  placówkami  kultury powiatu pszczyńskiego i powiatów ościennych.


Więcej o pracy POPP na stronie: http://www.popp.powiat.pszczyna.pl/