Współpraca z niemieckimi przedszkolami

Placówki zagraniczne, z którymi współpracuje nasze przedszkole.

 

Przedszkole ewangelickie w Kiel (Niemcy)

Placówka  prowadzona jest przez kościół ewangelicki, który ma dużo takich jednostek na północy Niemiec. W przedszkolu tym jest 5 grup. Dwie grupy po 16 osób są w formie rodzinnej i pracują w nich 3 nauczycielki. Kolejne dwie grupy są po 22 dzieci, w nich są po dwie wychowawczynie. Jedna grupa w liczbie 15 osób, to grupa  w której jest 4 dzieci z deficytami. W tej placówce zatrudnione są 3 wychowawczynie, które posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ogólnie mówiąc w placówce pracuje 12 nauczycieli i dyrektor, także personel techniczny- kucharki, sprzątaczki.

 Nasza współpraca trwa od 2012 roku.

 Formy współpracy to:

  • listowna wymiana doświadczeń
  • wymiana  pomysłów na imprezy, uroczystości, projekty.
  • poznawanie  specyfiki pracy w obu placówkach.

 bud.jpg [300x183]

Przedszkole ewangelickie w Eutin (Niemcy)

Organem prowadzącym w tej placówce jest kościół ewangelicki.

Jest to przedszkole dwuoddziałowe, do którego uczęszczają  dzieci w różnym wieku.

Pracują w nim 2 nauczycielki i dyrektor. Przedszkole przyjmuje też praktykantki.

Nasza współpraca trwa od 2005 roku.

 Polega na:

  • listownej wymianie  doświadczeń,
  • wymianie pomysłów na dekoracje np. sal na imprezy czy uroczystości
  • wymianie  prac dzieci.
  • nauce zwrotów grzecznościowych, tańców, bajek i zabaw z kraju partnerskiego

 

W roku 2007, 2008, 2009, 2012 p.Teresa Pietkun z naszego przedszkola odwiedzała tę placówkę.