"Dobra szkoła"

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach przesyła broszurę informacyjną „Dobra Szkoła”. Do pobrania tutaj