Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Golasowicach na rok szkolny 2018/2019 są zobowiązani do dnia 28.03.2018 r. w sekretariacie złożyć w formie pisemnej potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Dane teleadresowe

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOLASOWICACH

Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole

śląskie

pszczyński

Pawłowice

ul. Z. Nałkowskiej 2

Golasowice

43-252

zspgolasowice@op.pl
32 472 32 01
wewnętrzne: 20-sekretariat, 22-Intendent, 23-pokój naucz.SP, 24-Krasnale, 25-Biedronki, 26-woźne SP, 27-woźne PP, 28-świetlica, 29-kuchnia
http://zspgolasowice.superszkolna.pl

mgr Bożena Struzik