Grupa Biedronki

Poniedziałek

Godzina Zajęcia
07:00 - 07:30 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z wychowankami i ich rodzicami.
07:30 - 08:00 Zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne. Zabawy dzieci służące realizacji ich pomysłów.
08:00 - 08:30 Język angielski
08:30 - 09:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane przez nauczyciela na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
09:00 - 09:30 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
09:30 - 10:00 I zajęcie zorganizowane z całą grupą.
10:00 - 10:05 Zabawa ruchowa
10:05 - 10:30 II zajęcie zorganizowane z całą grupą.
10:30 - 11:30 Spacery lub wycieczki; Zabawy dowolne lub zorganizowane na placu zabaw.
11:30 - 12:00 Zabawy dydaktyczne. Przygotowanie do obiadu.
12:25 - 13:30 Zajęcia wykraczające poza podstawę programową
•religia katolicka
•religia ewangelicka
•szachy
•praca korekcyjno-kompensacyjna
13:30 - 14:20 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali zajęć.
14:20 - 15:30 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne realizowane w zespołach lub indywidualnie.