Kadra

Bożena Struzik

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Biologia, Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie

Dyrektor
Nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie i biologii

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego
09:50 - 10:35 Przyroda 26 Klasa VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego
08:00 - 08:45 Przyroda 26 Klasa VI
11:50 - 12:35 Przyroda klasa VI Klasa VII

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego
08:00 - 08:45 Przyroda 26 Klasa VI
09:50 - 10:35 Biologia klasa VII Klasa VIII
11:50 - 12:35 Przyroda klasa VI Klasa VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego
08:00 - 08:45 Wychowanie do życia w rodzinie klasa VI Klasa VII
13:40 - 14:25 Wychowanie do życia w rodzinie klasa VII Klasa VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego
08:55 - 09:40 Przyroda klasa VI Klasa VII
10:45 - 11:30 Biologia klasa VII Klasa VIII
11:50 - 12:35 Wychowanie do życia w rodzinie 26 Klasa VI