Kadra

Bożena Struzik

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Biologia, Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie

Dyrektor
Nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie i biologii