Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego - Klasa Klasa III

Wychowawca

Ewa Kaul

Moja klasa

Anna Sereta-Kania

Przedmioty: Język angielski, Gimnastyka korekcyjna

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Agnieszka Kolon

Przedmioty: Religia

Nauczyciel religii, zajęć komputerowych i informatyki

Ewa Kaul

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Zajęcia komputerowe

Nauczyciel wychowania przedszkolnego