Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego - Klasa Klasa VII

Wychowawca

Małgorzata Kania

Moja klasa

Bożena Struzik

Przedmioty: Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie

Dyrektor
Nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie i biologii

Bożena Cyprian

Przedmioty: Matematyka

Nauczyciel matematyki i informatyki

Małgorzata Kania

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Zajęcia techniczne, Godzina z wychowawcą

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Beata Kozłowska

Przedmioty: Język polski

Nauczyciel języka polskiego

Anna Sereta-Kania

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Agnieszka Kolon

Przedmioty: Religia , Zajęcia komputerowe

Nauczyciel religii, zajęć komputerowych i informatyki

Maria Ozimek

Przedmioty: Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Jadwiga Trzaskalik

Przedmioty: Plastyka

nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy