Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego - Klasa Klasa V B

Wychowawca

Mariola Kocur

Moja klasa

Bożena Cyprian

Przedmioty: Matematyka, Informatyka

Nauczyciel matematyki i informatyki

Małgorzata Kania

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Technika

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Anna Sereta-Kania

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Mariola Kocur

Przedmioty: Język polski, Godzina z wychowawcą

Nauczyciel języka polskiego i edukacji czytelniczo-medialnej
Bibliotekarz

Agnieszka Kolon

Przedmioty: Religia

Nauczyciel religii, zajęć komputerowych i informatyki

Maria Lerch

Przedmioty: Przyroda

Nauczyciel przyrody i geografii

Maria Ozimek

Przedmioty: Historia

Nauczyciel historii

Jadwiga Trzaskalik

Przedmioty: Plastyka

nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy