Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
http://zspgolasowice.superszkolna.pl

22 grudnia 2017 09:19 | Aktualności

Wigilijne spotkanie z rodzicami

20 grudnia 2017 r., jak co roku, odbyło się wigilijne spotkanie dla rodziców dzieci z klasy pierwszej i drugiej. W bożonarodzeniowy nastrój zebranych licznie gości wprowadzili uczniowie, którzy przedstawili bogaty w treść program artystyczny. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym dzięki zaprezentowanym przez małych wykonawców przedstawieniom. Występ był wprowadzeniem do wspólnego kolędowania. Spotkanie umilił słodki poczęstunek.