Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
http://zspgolasowice.superszkolna.pl