Aktualności

08 marca 2018 12:19 | Aktualności

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej w Golasowicach

ZASADY NABORU DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W GOLASOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły* na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

Rodzice składają w sekretariacie ZSP w terminie do  30 marca 2018 r.

a)   „Druk zgłoszenia dziecka do klasy I”

b)   „Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka”.

 

Druki zgłoszenia dziecka do klasy I są dostępne w sekretariacie ZSP.


*Obwód Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Golasowicach:

miejscowość Golasowice - ulice: A. Fredry, Adama Asnyka, Bąkowska, C. K. Norwida,  Cz. Miłosza, Długa do nr 20 strona prawa i do nr 15 strona lewa, Gustawa Morcinka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Kornela Makuszyńskiego, Kraszewskiego, L. Staffa, Lipowa, Orzeszkowej, P. Skargi, Prusa, Reja, Reymonta, S. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Stanisława Lema, Św. Franciszka, Tęczowa, Tuwima, Zawadzkiego, Z. Kossak, Z. Nałkowskiej.

miejscowość Jarząbkowice: - wszystkie ulice.

 

 2. Rekrutacja dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły.

1) 03 kwietnia 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów.

2) do 20 kwietnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

3) 24 kwietnia 2018 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4) do 27 kwietnia 2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5) 30 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Druki wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły dostępne będą w sekretariacie ZSP od 3 kwietnia 2018 r.

Przeczytano: 170 razy. Wydrukuj|Do góry