Aktualności

18 lipca 2018 22:34 | Aktualności

Nabór na stanowiska nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golasowicach

 

Stanowisko

Wymiar etatu

Czas zatrudnienia

Wymagane kwalifikacje

Wymagane dokumenty

nauczyciel surdopedagog

2/20

od 01.09.2018 r.

do 31.08.2019 r.

wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe

 

podanie, cv, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

nauczyciel przedmiotu: wychowanie do życia

w rodzinie

3/18

nauczyciel przedmiotu: technika,

zajęcia techniczne

4/18

 

(technika 3/18, zajęcia techniczne 1/18)

 

 
 

Składanie ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w dniach 18.07.2018 r. – 14.08.2018 r.  w sekretariacie ZSP – Golasowice w godz. 8:00 - 15:00, ul. Z. Nałkowskiej  2, 43 - 252  Golasowice w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz napisem „Nabór na stanowisko nauczyciela …………………………..……… w ZSP Golasowice”.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach

ul. Z. Nałkowskiej 2,

43-252 Golasowice

(32) 47-23-201

Przeczytano: 63 razy. Wydrukuj|Do góry